p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ali EROĞLU

Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Spor Hekimliği Birimi, İstanbul

Öz

Kasık ağrıları, spor hekimliğinde tedavi edilmesi en zor patolojilerden biridir. Anatomik bölgenin yapısından kaynaklı karmaşık patofizyolojisi, birbiriyle örtüşen farklı klinik tablolar ve spora katılımı uzun süre sınırlaması buna neden olur. Doğru tedavi uygulamak için net bir tanı şarttır. Klinisyen ve radyoloğun kooperasyonu tanı için mutlaka gereklidir. MR görüntülemesi; kas yırtıkları, avülsiyon kırıkları, stres kırıkları, asetabular labral yırtıkları ve osteitis pubis ayırıcı tanı açısından altın standarttır. Derleme; kasık bölgesinin anatomisi, biyomekaniği, kasık patolojisinin ayırıcı tanısına yaklaşım konusunu ayrıntılı ele almaktadır.