p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Research Article

BASAL SERUM NITRIC OXIDE LEVEL AND MAXIMAL EXERCISE AND RECOVERY BLOOD LACTATE RELATIONSHIPS IN PROFESSIONAL SOCCER PLAYERS

C. DUMLUPINAR1, F. TURGAY2, S. BEREKET-YÜCEL3, A. ÇEÇEN-AKSU4

1Kayserispor Kulübü, Kayseri
2Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Sağlık Merkezi, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Manisa
4Arkas Spor Kulübü, İzmir

3039 918

EFFECT OF STEP-AEROBIC DANCING PARTICIPATION ON PHYSICAL SELF-PERCEPTION IN FEMALES

F. KÖKSAL, Z. KORUÇ, S. KOCAEKŞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

3342 909

BALANCE CONTROL ASSESSMENT OF MODERN AND LATIN DANCERS

E. KUTLAY1, İ. DEMİRBÜKEN2, S. ANGIN2

1Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, İzmir

2846 1008

Review Article

MEDICAL SERVICES DURING THE 23rd UNIVERSIADE 2005 IZMIR SUMMER GAMES

S.O. KARAMIZRAK1, M. NALÇAKAN2, T. KOCAHAN3

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir
2T.C. Sağlık Bakanlığı Karşıyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
3GSGM Sporcu Sağlık Merkezi, Ankara

1397 738