p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Gürhan Dönmez1, Naila Babayeva1, Ş. Şeyma Torğutalp1, Levent Özçakar2

1Sports Medicine Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2Physical Therapy and Rehabilitation Department, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Plantar fasiit, epin kalkanei, ultrason, kortikosteroid, PRP

Öz

Topuk ağrısı sporcularda özellikle yük binen durumlarda belirgin rahatsızlık yaratabilen bir sorundur. Buna en sık neden olan durum ise plantar fasiit ve kalkaneal spurlardır. Bu olgu sunumunda, topuk dikeni nedeniyle lokal kortikosteroid enjeksiyonunu takiben gelişen plantar fasya rüptürü olan 33 yaşında profesyonel bir futbol hakemi sunulmaktadır. Hastanın tanısı konulduktan sonra ultrason kılavuzluğunda trombositten zengin plazma (TZP) enjeksiyonu yapıldı, rehabilitasyon sürecinin ardından hasta 10 hafta sonra herhangi bir şikayeti olmadan eski aktivite düzeyine döndü. Bu olgu sunumunun amacı körlemesine yapılan kortikosteroid enjeksiyonlarının profesyonel sporcularda yaratabileceği ciddi komplikasyonlara dikkat çekmektir.

Cite this article as: Donmez G, Babayeva N, Torgutalp SS, et al. Plantar fascia rupture in a professional football referee. Turk J Sports Med. 2018;53:83-88