p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Şeyma Torgutalp1, Melda Pelin Yargıç1, Gürhan Dönmez1, Mahmut Nedim Doral2

1Hacettepe Üniversitesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
2Hacettepe Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Paget-Schroetter sendromu, efor, tromboz, subklavian ven

Öz

Aksiller-subklavian ven trombozu ya da efor trombozu olarak da bilinen Paget-Schroetter sendromu sağlıklı, genç bireylerde özellikle üst ekstremitelerin tekrarlayan abduksiyonu ile karakterize zorlu hareketleri sonrasında, sıklıkla dominant kolda gelişen bir durumdur. Aşırı efor öyküsü ve anatomik özelliklerin yanı sıra hastada altta yatan koagulasyon problemleri bulunması Paget-Schroetter sendromu gelişme olasılığını artırır. Farklı yayınlarda ve olgu sunumlarında çeşitli tedavi yöntemlerinden bahsedilse de henüz tedaviyle ilgili görüş birliği sağlanamamıştır. Tedavi edilmeyen ya da yetersiz tedavi edilen hastalarda gelişebilecek pulmoner emboli, serebral emboli ve post-trombotik sendrom gibi ciddi komplikasyonların yanı sıra sporcunun aktiviteye dönüşünün engellenmesi söz konusu olabileceğinden Paget-Schroetter sendromu ve kliniği iyi bilinmesi mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanması açısından önemlidir. Bu derleme yazısında Paget-Schroetter sendromunun patogenezi, oluşumunu kolaylaştıran faktörler, kliniği, tanı yöntemleri, tedavi seçenekleri ve erken tanının tedavi açısından önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.