p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498

Ömer Özkan1, Gürhan Dönmez1, Melda Pelin Yargıç1, Mahmut Nedim Doral2

1Hacettepe Üniversitesi, Spor Hekimliği Ad, Ankara, Turkey
2Hacettepe Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ad, Ankara, Turkey

Anahtar Sözcükler: Patella, aksesuar kemik, varyasyon

Öz

Bipartite patella – patella bipartita olarak da bilinen, genellikle patellanın insidental ve asemptomatik saptanan bir bulgusudur. Buna rağmen, genellikle adolesan hastalarda olmak üzere tekrarlayan spor aktivitelerini takiben ya da akut travma sonrası ön diz ağrısı ortaya çıkabilir. Semptomatik hastalarda tedavinin en önemli basamağı ağrı yaratan aktivitelerden kaçınmaktır. Çoğu hastada konservatif yaklaşımla sonuç alınır. Cerrahi tedavi yalnızca konservatif yaklaşımdan sonuç alınamazsa düşünülmelidir. Aksesuar fragmanın eksizyonu en çok tercih edilen cerrahi yöntem olup oldukça iyi sonuçlar bildirilmiştir. Diğer cerrahi seçenekler; lateral retinakuler gevşetme, vastus lateralis kası gevşetmesi ve ayrılmış fragmanın internal fiksasyonudur. Ağrılı bipartite patellada farklı tedavi yaklaşımlarının olası sonuçlarını anlamak için; patellofemoral eklem fonksiyonunu ve kuadriceps kas gücünü korumak gereklidir.