p-ISSN: 1300-0551
e-ISSN: 2587-1498
Keyword Pages
güreş 001
fiziksel ve motorik özellikler 001
yıldızlar 001
strength 009
sports injuries 009, 025
injury prevention 009
athlete 009
kuvvet 009
spor yaralanması 009, 025
koruyucu tıp 009
sporcu 009, 025
sports 017
injury risk 017
biomechanics 017
prevention 017
spor 017
yaralanma riski 017
biyomekanik 017
korunma 017
preventive equipment 025
taping 025
athletes 025
koruyucu ekipman 025
bandajlama 025